Setkání pěstitelů MR v Liberci II

V sobotu 21. 4. 2007 se uskutečnilo již druhé setkání společnosti Darwniana v Botanické zahradě v Libereci(www.darwiniana.cz).

Znovu byl naším hostitelem milý pan RNDr. Miloslav Studnička, CSc. - ředitel Botanické zahrady v Liberci.

Sraz před botanickou zahradou byl plánován na desátou hodinu ráno. První skupinka lidí se začala scházet už po deváté hodině, samozřejmě se s postupně přibývajícími členy vedly bouřlivé diskuse hlavně o masožravkách. Když bylo těsně před desátou, rozdaly se jmenovky a vyrazilo se dovnitř do zahrady. Cesta ke správní budově - první skupina Sešli jsme se před správní budovou, kde na nás čekal již samotný pan ředitel Miloslav Studnička, který měl jako první bod na programu připravenou přednášku na téma "cesta za flórou Brazílie". Když jsme se posadili do přednáškového sálu, tak nečekaně dorazila další skupinka lidí, která se ještě shromáždila o něco později před vchodem do botanické. Nikdo z organizátorů však nepředpovídal tak vysokou účast, a protože jsme se všichni do malého přednáškového sálu nevešli, vydala naše vrchní velitelka paní Jana Rubešová (prezidentka Darwiniany), po domluvě s panem Studničkou rozhodnutí, že se přednáška uskuteční dvakrát. Předem předpokládaná návštěvnost se odhadovala na 30 - 50 lidí, účast dosáhla však více jak 70 zájemců. Proto se i pozdější program musel trochu přizpůsobit.

V přednášce, která začala asi v 10:20 nám pan Studnička řekl o výpravě, kterou ještě s dalšími kolegy absolvovali do Brazílie, na jih Ameriky, do města Rio de Janeiro, kde chtěli pokořit dvoutisícovou horu. Na své cestě viděli mnoho zajímavých rostlin včetně těch masožravých - bublinatky (Ultricularia). Samozřejmě k přednášce nechybělo ani promítání fotografií a krátkých autentických záběrů deštného a mlžného lesa. Po skončení asi 45 minutové přednášky jsme vyšli ven, aby se dostalo i na druhou skupinu posluchačů.
Když i druhá skupinka shlédla přednášku, vyslechli jsme si všichni venku dohromady pár organizačních věcí o chodu společnosti Darwiniana a dali jsme si pauzu na oběd. Pauza na oběd před správní budovou Již po únavné hodině čekání přišlo konečně to, na co jsme se všichni nejvíce těšili - prohlídka neveřejně přístupných, zásobních skleníků, kde je podstatná sbírka masožravých rostlin. Stejně jako u přednášky jsme se rozdělili na dvě skupinky. Jedna parta šla s Mirkem Srbou podívat se do hlavních zásobovacích skleníků, kde byli nejen láčkovky, ale bylo možné si prohlédnout i kaktusy, vriseje, tillandsie, bromélie, vodní druhy masožravek, sukulenty a další rostliny ze všech koutů světa.

Já jsem byl s druhou skupinou, která zamířila s panem Studničkou do hlavního skleníku s masožravkami. Jen co se odemkly dveře, tak se všichni rozutekli po skleníku, aby si jako první vyfotografovali ty nejzajímavější kousky rostlin. Pan studnička daruje některé rostlinky Pan Studnička nám byl po celou dobu k dispozici, mohli jsme se na něj obracet s jakýmkoliv dotazem, především tedy o pěstování masožravek. Všem velice ochotně odpovídal na dotazy. Mě například zajímal krásný, poměrně nový kultivar, vyšlechtěný právě panem Studničkou a to přesněji Špirlice Kateřina (Sarracenia Catherina). K vidění bylo jen pár kusů, které měly později přít do samotné expozice v hlavním skleníku. Když jsem se jako první zeptal, jestli se již dá "Kateřina" někde sehnat, dozvěděl jsem se, že zatím ne. Pan studnička mi věnuje Kateřinu Velice mě překvapilo a zároveň nesmírně potěšilo, když mi pan Studnička řekl, že by mi jednu rostlinku věnoval, ale že jich má zatím málo a potřebuje je mít do expozice, nicméně se podívá, jestli by tam náhodou nebyl malý kousek rostlinky, který by mi odtrhl. Naštěstí jeden kousíček se dvěma pastmi se tam pro mě našel. Za věnovanou rostlinku mu tímto velice děkuji.

Po asi půl hodině jsme se vystřídali s druhou skupinou, která již velice netrpělivě čekala, až bude moci vejít dovnitř. Prohlídka v hlavním skleníku přímo v expozici S panem Studničkou jsme se přesunuli do druhého zásobního skleníku a po jeho prohlídce jsme se dostali do hlavního skleníku v pavilonu masožravek. Zde nám pan Studnička odemkl dveře oddělující normální návštěvníky od prostor za sklem, kde se nachází masožravky. Po nafocení masožravek zblízka a také bombardování pana Studničky všelijakými dotazy, jsme se vydali zpět, znovu do zásobních skleníků, ze kterých jsme dle potřeby odcházeli domů.

Samotný konec akce byl asi okolo půl čtvrté, všichni jsme se rozloučili a rozjeli domů.